plot.cpp 530 Bytes
Newer Older
Edlira Nano's avatar
Edlira Nano committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
/**
 * \file plot.cpp
 * \date November 23, 2011
 * \author Edlira Nano
 */

#include "plot.h"
#include "xicPlot.h"
#include <qwt_legend.h>


Plot::Plot(QWidget *parent) :
 QwtPlot(parent) {
 
 setAutoReplot(false);
 
 setTitle("Xic Plots");

 // legend
 QwtLegend * legend = new QwtLegend;
 insertLegend(legend, QwtPlot::BottomLegend);

 setAxisTitle(QwtPlot::xBottom, "Retention time (s)");
 setAxisTitle(QwtPlot::yLeft, "Intensity");

}

void
Plot::addPlot(XicPlot * plot) {
 plot->attach(this);
 this->replot();
}