Commit 3580392a authored by Olivier Rue's avatar Olivier Rue
Browse files

MEAT and CHEESE data

parent 8f1ea0b6
Pipeline #42162 passed with stage
in 12 seconds
{"id": null, "format": "Biological Observation Matrix 1.0.0", "format_url": "http://biom-format.org", "type": "OTU table", "generated_by": "FROGS_affiliation_filters", "date": "2021-09-27T10:46:04", "rows": [{"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "2.76e-70", "aln_length": 142, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS767", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "evalue": "2.42e-143", "aln_length": 274, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGTTTGCTTAATTGCATTACACATGTTTTTTTAGAGAACTTGCTTGCAAGAACACTAATAATTTACTTAGTCAACAAATAAAAATATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS159", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "evalue": "1.51e-83", "aln_length": 166, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAAAAATACTATAGTCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "2.91e-40", "aln_length": 143, "perc_identity": 87.413, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACATCAATCATACAATCAATAATTAAAAAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "KX298838_SH1157739.08FU_reps_singleton", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Dipodascaceae", "g__Geotrichum", "s__Geotrichum_sp"], "evalue": "2.23e-46", "aln_length": 137, "perc_identity": 91.971, "perc_query_coverage": 89.5104895104895}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Dipodascaceae", "g__Geotrichum", "s__Geotrichum_sp"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAAAAATACTATAGTCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "6.25e-42", "aln_length": 143, "perc_identity": 88.112, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "1.29e-68", "aln_length": 142, "perc_identity": 99.296, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2030", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "evalue": "-1", "aln_length": 515, "perc_identity": 94.01, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGATTATGAATGAGTAGATTACTGGGGGAATCGCTGAATATGGCCTGCGCTTAATTGCGCGGCTAATTCTTGATTTTCTGCTATCAGTTTTCTTTCTCTCATCCTAAACACAATGGAGTTTTTTCTCTATGAACTACTTCCCTGGAGAGCTCGTCTCTCCAGTGGACATAAACACAAACAACATTTTGCATTATGAAAAACTATTTATCAAGAAATTTAATATTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS683", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Kluyveromyces", "Kluyveromyces lactis var. lactis"], "evalue": "2.05e-159", "aln_length": 303, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Kluyveromyces", "Kluyveromyces lactis var. lactis"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "5.98e-67", "aln_length": 142, "perc_identity": 98.592, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTT_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2030", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "evalue": "-1", "aln_length": 515, "perc_identity": 93.31, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTCTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2030", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "evalue": "-1", "aln_length": 515, "perc_identity": 93.66, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAATTTACCACAGCAAACAAAAATCATACAATCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "KX298838_SH1157739.08FU_reps_singleton", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Dipodascaceae", "g__Geotrichum", "s__Geotrichum_sp"], "evalue": "2.25e-41", "aln_length": 137, "perc_identity": 89.781, "perc_query_coverage": 89.5104895104895}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Dipodascaceae", "g__Geotrichum", "s__Geotrichum_sp"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACATCAATCATACAATCAATAATTAAAAAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "1.34e-43", "aln_length": 143, "perc_identity": 88.811, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTT", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS767", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "evalue": "8.72e-143", "aln_length": 273, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 99.63503649635037}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCTTTATAGGCTTATAACTATATCCACTTACACCTGTGAACTGTTCTACTACTTGACGCAAGTCGAGTATTTTTACAAACAATGTGTAATGAACGTCGTTTTATTATAACAAAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2479", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "evalue": "8.42e-102", "aln_length": 199, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGAGCCTGCCTTCTGGCTGCCGGGGGGCATCTGCCCCCGGGTCCGCGCTCGCCGGAGACACCTTGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGACAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS135391", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium salamii"], "evalue": "6.17e-129", "aln_length": 248, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium salamii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAATTAATTTATTACATTGTTTTTGAAGCAAACACTAATAACCATTAATATTCAATAACTTAGAAAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS572_MOCKFILE", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Candida intermedia"], "evalue": "4.92e-53", "aln_length": 149, "perc_identity": 91.946, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Candida intermedia"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTCACGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGAAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UBOCC_A_108096", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium camemberti var. camemberti"], "evalue": "1.34e-130", "aln_length": 251, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}, {"subject": "CBS107_11", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium palitans"], "evalue": "1.34e-130", "aln_length": 251, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}, {"subject": "UBOCC_A_108098", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium commune"], "evalue": "1.34e-130", "aln_length": 251, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Multi-affiliation"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGATTTTATCTATTTCTGTGGATTTCTATTCTATTACAGCGTCATTTTATCTCAATTATAACTATCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CLIB183", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Yarrowia", "Yarrowia lipolytica"], "evalue": "2.04e-61", "aln_length": 135, "perc_identity": 97.778, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Yarrowia", "Yarrowia lipolytica"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACTGTGATTATACCAACACCACACTGTGTGGGCGCACAAAACACCTAAACCTGGAGTATACACACGTCAACAAAAGATCTAAAAGAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS107", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Pichia", "Pichia membranifaciens"], "evalue": "1.93e-82", "aln_length": 164, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Pichia", "Pichia membranifaciens"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTACCTTGTTGCTTCGGCGAGCCTGCCTTTTGGCTGCCGGGGGACGTCAGTCCCCGGGTCCGTGCTCGCCGGAGACACCTTAGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGATTAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "D5M1", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium bialowiezense"], "evalue": "6.17e-129", "aln_length": 248, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium bialowiezense"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAAAAATTATACACACTGTTTTTGCGAACAAAAAAATAAATCTTTTATTCGAATTTCTTAATATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS6936", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Clavispora lusitaniae"], "evalue": "7.74e-71", "aln_length": 143, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Clavispora lusitaniae"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAATAATCAATAATCTTGGCTTGTCCATTATTATCTATTTACTGTGAACTGTATTATTATTTGACATTTGAGGGATGTTCCAATGTTATAAGGATAGACATTGGAAATGTTAACCGAGTCATAATCAGGTTTAGGCCTGGTATCCTATTATTATTTACCAAATGAATTCAGAATTAATATTGTAACATAGACCTAAAAAATCTATAAAACAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS260_68_UBOCC_A_108090", "taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor racemosus"], "evalue": "6.96e-149", "aln_length": 284, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor racemosus"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGTTTGCTTAATTGCATTACACATGTTTTTTTAGAGAACTTGCTTGCAAGAACACTAATAATTTACTTAGTCAACAAATAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS159", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "evalue": "3.30e-80", "aln_length": 167, "perc_identity": 98.802, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGGTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS767", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "evalue": "-1", "aln_length": 558, "perc_identity": 59.83, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTCTCCGTTGGTGAACCAGCGGAGGGATCATTATCGAGTTCTAAAAAACTCCCAAACCCATGTGAACATACCTTTTGTTGCTTCGGCGGGATCGCCCCGGGTGCCATTCAGTTGCGCCCCGGAGTCAGGCGCCCGCCAGAGGACCGAAACTCTTGTATTATTGAGAATTTCTGAGTGGATTAAACAAATAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UDB073842_SH1522830.08FU_reps", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Sordariomycetes", "o__Hypocreales", "f__Nectriaceae", "g__Stephanonectria", "s__Stephanonectria_keithii"], "evalue": "2.87e-97", "aln_length": 191, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 80.59071729957806}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Sordariomycetes", "o__Hypocreales", "f__Nectriaceae", "g__Stephanonectria", "s__Stephanonectria_keithii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTAATTGCATTACACATGTTTTTTTAGAGAACTTGCTTGCAAGAACACTAATAATTTACTTAGTCAACAAATAAAAATATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS159", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "evalue": "1.52e-78", "aln_length": 166, "perc_identity": 98.193, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida sake"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTTATTATATTCTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGTGGGAAATAATCCTTACACACTGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACCATTGCTTTGGCTTGGCTTAGAAATAAGTTGGGCCGAAGGTATACTAAAACTTCAATTTTTTTAATTGAATTGTTATTTAACTAATATTGTCAATTTGTTTGATTAATTTCAAAATAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "KY101951_SH1703229.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Saccharomycetales_fam_Incertae_sedis", "g__Candida", "s__Candida_atlantica"], "evalue": "4.27e-121", "aln_length": 234, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 83.57142857142857}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Saccharomycetales_fam_Incertae_sedis", "g__Candida", "s__Candida_atlantica"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATAGTATTCTATTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGATAAACCTTACACACATTGTCTAGTTTTTTTGAACTTTGCTTTGGGTGGTGAGCCTGGCTTACTGCCCAAAGGTCTAAACACATTTTTTTTAATGTTAAAACCTTTAACCAATAGTCATGAAAATTTTTAACAAAAATTAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS5759", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Wickerhamomyceteae", "Wickerhamomyces", "Wickerhamomyces anomalus"], "evalue": "4.97e-135", "aln_length": 259, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Wickerhamomyceteae", "Wickerhamomyces", "Wickerhamomyces anomalus"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATAGAAAATGACGTGAACTCTTAACGGAGTTCTCTCAAAGTGTTGGAGGGGAAGGCCTGCGCTTAATTGCGCGGCTGTTTTTAATCTCCTCCGCCTTTGATACACACATTGGAGTTTCTACTTTTTTGTTCTCTTTGGGAGGGTTCTGCTCTCCCAGAGGTAAACACAAACAATCTTTTATTATACTATTAACACAGTCAAATGAATTTTAAAAACAAAATATTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS732", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Zygosaccharomyces", "Zygosaccharomyces rouxii"], "evalue": "2.63e-158", "aln_length": 301, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Zygosaccharomyces", "Zygosaccharomyces rouxii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGAGAACCTGGGCCTGCGCTACTTGCGCGGCTCCAACCAATACACAGTGTGTTATACTTCTCTTGCTTTGGCTCTGCCAAAGGTTTTTAAACACAGAAATTTATTTTCTCTAGAAACTAGTCAATTTGAATTTTAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS1600", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Phaffomycetaceae", "Cyberlindnera", "Cyberlindnera jadinii"], "evalue": "9.15e-112", "aln_length": 217, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Phaffomycetaceae", "Cyberlindnera", "Cyberlindnera jadinii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAAAAATACTATAGTCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "4.67e-48", "aln_length": 143, "perc_identity": 90.909, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS767", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "evalue": "5.25e-140", "aln_length": 274, "perc_identity": 99.27, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Debaryomycetaceae", "Debaryomyces", "Debaryomyces hansenii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "7.99e-61", "aln_length": 145, "perc_identity": 95.862, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACAACAATCATACAATCAATAATTAAAAAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "6.16e-52", "aln_length": 143, "perc_identity": 92.308, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTGCCAGCGCTTAACTGCGCGGCGAAAAACCTTACACACCGTGTCTTTTTTTGATACAGAACTCTTGCTTTGGTCTGGCCTAGAGATAGGCTGGGCCAAAGGCACTACAAAACACAATTTAAATTTTTTTAACCATTAGTCAATGTTTTTGAAATTAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "EF621563_SH1560940.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Debaryomycetaceae", "g__Meyerozyma", "s__Meyerozyma_neustonensis"], "evalue": "1.79e-104", "aln_length": 204, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 81.6}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Debaryomycetaceae", "g__Meyerozyma", "s__Meyerozyma_neustonensis"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2030", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "evalue": "-1", "aln_length": 512, "perc_identity": 93.03, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCTTCATTGGCTTAAAACTATATCCACATACACCTGTGAACTGTTCTACTACTTGACGCAAGTCGAGTATTTTTACAAACAATGTGTAATGAACGTCGTTTTATTATAACAAAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2479", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "evalue": "3.94e-95", "aln_length": 199, "perc_identity": 97.99, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTATAAATATTTGTGAATTTACCACAGCAAACAAAAATCATACAATCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "1.36e-33", "aln_length": 146, "perc_identity": 84.932, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGAGTAAGGGTGCTCAGCGCCCGACCTCCAACCCTTTGTTGTTAAAACTACCTTGTTGCTTTGGCGGGACCGCTCGGTTCCGAGCCGCTGGGGATTCGTCCCAGGCGAGCGCCCGCCAGAGTTAAACCAAACTCTTGTTATTTAAACCGGTCGTCTGAGTTAAAATTTTGAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UBOCC_A_101091", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Dothideales", "Dothioraceae", "Aureobasidium", "Aureobasidium pullulans"], "evalue": "2.28e-133", "aln_length": 256, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Dothideales", "Dothioraceae", "Aureobasidium", "Aureobasidium pullulans"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATCGTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCTATGAACTCTGTCTGAAGATTGCAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UBOCC_A_108076", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Trichocomaceae", "Eurotium", "Eurotium amstelodami"], "evalue": "5.67e-69", "aln_length": 219, "perc_identity": 88.584, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Trichocomaceae", "Eurotium", "Eurotium amstelodami"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCATCTTGGCTTAAAACTATATCCATTAACACCTGTGAACTGTCTGATTGAATCTTTATTGATTCGATTTTACAAACATTGTGTAATGAACGTCATAACATTATAATAAAAAAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "KY105751_SH1616898.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Trichosporon", "s__Trichosporon_otae"], "evalue": "6.67e-73", "aln_length": 150, "perc_identity": 99.333, "perc_query_coverage": 76.53061224489795}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Trichosporon", "s__Trichosporon_otae"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGATTGGTCGAAAGACCTTATCAGATTCTACCACCTCTGTGAACCGTTGACCTCCGGGTTAATAATCAAACATCAGTGTAACGAACGTAAGAGTATCTTAATTAAACAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS942", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Tremellales", "Rhynchogastremataceae", "Papiliotrema", "Papiliotrema flavescens"], "evalue": "4.70e-94", "aln_length": 185, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Tremellales", "Rhynchogastremataceae", "Papiliotrema", "Papiliotrema flavescens"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTACCTTATTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGTTTACACCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCCGAACTCTGTCTGAAGAATGCAGTCTGAGAACAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS221_30_UBOCC_A_108110_110188", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium roqueforti"], "evalue": "1.72e-129", "aln_length": 249, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium roqueforti"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGATTTGACTATACTTTTGTGGATATTTAATTACATTAAACTCATCATATCATTTTTAATTATAACTATCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2071", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Yarrowia", "Yarrowia deformans"], "evalue": "1.25e-68", "aln_length": 139, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Yarrowia", "Yarrowia deformans"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAATAATTAATAATTTTGGCTTGTCCATCATTATCTATTTACTGTGAACTGTATTATTGCATGGCGCTTGAGAGATGTCTGGACATTATAATAGGTAGATGTTCAGAATGCTAATCGAGCCATGATCAAGCTTAGGCTTGGTACCTTATTATTATTTACCAAAAGAATTCAGTATTAATATTGTAACATAGACCTAAAAAATCTATAAAACAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS131276_UBOCC_A_109153", "taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor lanceolatus"], "evalue": "1.94e-149", "aln_length": 285, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor lanceolatus"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAATTAATTTATTACACTGTTTTTGAAGCAAACTTACTAATATATTATTTTTCAATTTCTTTTAAAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS572_MOCKFILE", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Candida intermedia"], "evalue": "4.78e-73", "aln_length": 147, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Metschnikowiaceae", "Clavispora", "Candida intermedia"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATAAAAAACTAATTTACACGCGATTTAAAATTGCTTACTTCAATAACCTATTAAACAATCAACCAACTAATACCAAAAACTTCCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS565", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetales incertae sedis", "Diutina", "Diutina catenulata"], "evalue": "1.34e-73", "aln_length": 148, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetales incertae sedis", "Diutina", "Diutina catenulata"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTCACGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UBOCC_A_101430", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium nalgiovense"], "evalue": "1.34e-130", "aln_length": 251, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium nalgiovense"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCTTTATAGGCTTATAACTATATCCACTTACACCTGTGAACTGTTCTATTACTTGACGCAAGTCGAGTATTTTTACAAACAATGTGTAATGAACGTCGTTTTATTATAACAAAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2479", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "evalue": "3.92e-100", "aln_length": 199, "perc_identity": 99.497, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCATCTTGGCTTAAACTATATCCATCTACACCTGTGAACCGTTTGATTGAATCTCTGATTCAATTTTACAAACATTGTGTAATGAACGTCATTAGATCATAACTAAAAAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "AF444421_SH1802136.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Apiotrichum", "s__Apiotrichum_laibachii"], "evalue": "2.34e-72", "aln_length": 146, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 76.04166666666666}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Apiotrichum", "s__Apiotrichum_laibachii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCTTCGGGCTTAAACTATATCCCTAACACCTGTGAACTGTTGATTAACCTTATGGTTAATATTTTTACAAACATTGTGTAATGAACGTCATGTTATAATAACAAATATAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2479", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "evalue": "1.10e-55", "aln_length": 200, "perc_identity": 87.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Trichosporonales", "Trichosporonaceae", "Trichosporon", "Trichosporon asahii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTTACGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCG", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS47884_UBOCC_A_101397", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium chrysogenum_CBS"], "evalue": "6.25e-129", "aln_length": 251, "perc_identity": 99.602, "perc_query_coverage": 100.0}, {"subject": "UBOCC_A_101430", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium nalgiovense"], "evalue": "6.25e-129", "aln_length": 251, "perc_identity": 99.602, "perc_query_coverage": 100.0}, {"subject": "UBOCC_A_110170", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium crustosum"], "evalue": "6.25e-129", "aln_length": 251, "perc_identity": 99.602, "perc_query_coverage": 100.0}, {"subject": "F7M11", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Penicillium chrysogenum_F7M11"], "evalue": "6.25e-129", "aln_length": 251, "perc_identity": 99.602, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Eurotiomycetes", "Eurotiales", "Aspergillaceae", "Penicillium", "Multi-affiliation"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTTCTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGCCTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS604", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida parapsilosis"], "evalue": "3.40e-116", "aln_length": 225, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Candida", "Candida parapsilosis"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "2.28e-34", "aln_length": 77, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 81.91489361702128}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAATAATTAATAATTTTGGCTCGTCCATCATTATCTATTTACTGTGAACTGTATTATTGTATGGCGCTTGAGAGATGTCTGGACATTATATAGGTAGATGTTCAGAATGCTAATCGAGCCATAATCAAGCTTAGGCTTGGTACCTTATTATTATTTACCAAAAGAATTCAGTATTAATATTGTAACATAGACCTAAAAAATCTATAAAACAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS254_48_UBOCC_A_108087", "taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor fuscus"], "evalue": "6.96e-149", "aln_length": 284, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Mucoraceae", "Mucor", "Mucor fuscus"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTATAAATATTTGTGAATTTACCACAGCAAACATCAATCATACAATCAATAATTAAAAAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "2.91e-40", "aln_length": 145, "perc_identity": 87.586, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACTGAGAGGTTATTAAGCCTTGGGGGTTGGCCTAACTTAAGGTCTTCTCTTAAGGTTCCTCACAGTTATGTGCAATGTTGGGTCACCTTGGTTGACTCTGCCTAAAGCTTTTGACTTGAAAAAAGACTTGAGCAATGGGCTGGCCTTAGGGGCCCCTAGTATGTTTATCATACTAACCCCAAAGGTTTTTTCTACTATGTCTATGAATTGATGTATGAAAAAAAAGTTATTTGTTAACTTGAAGGCTTCTGTAAAAAGAGTCTTTAAAAACAACTCTTGGCAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "UBOCC_A_101328", "taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Lichtheimiaceae", "Lichtheimia", "Lichtheimia corymbifera"], "evalue": "0.0", "aln_length": 345, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Mucoromycota", "Mucoromycetes", "Mucorales", "Lichtheimiaceae", "Lichtheimia", "Lichtheimia corymbifera"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGAGAAATCTATATGAATGAAGTTAGAGGACGTCTAAAGATACTGTAAGAGAGGATCAGGTTCAAGACCAGCGCTTAATTGCGCGGTTGCGGCTTGGTTCGCCTTTTGCGGAACATGTCTTTTCTCGTTGTTAACTCTACTTCAACTTCTACAACACTGTGGAGTTTTCTACACAACTTTTCTTCTTTGGGAAGATACGTCTTGTGCGTGCTTCCCAGAGGTGACAAACACAAACAACTTTTTATTATTATAAACCAGTCAAAACCAATTTCGTTATGAAATTAAAAATATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS1146", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Torulaspora", "Torulaspora delbrueckii"], "evalue": "0.0", "aln_length": 369, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Torulaspora", "Torulaspora delbrueckii"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAAAAATACTATAGTCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "6.29e-37", "aln_length": 143, "perc_identity": 86.014, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCAAAACAAAAATAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "6.12e-57", "aln_length": 143, "perc_identity": 94.406, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTTGCCTTCGGGCTAACTATATCCATAACACCTGTGAACTGTTGATTGACTTCGGTCAATATTTTTACAAACATTGTGTAATGAACGTCATGTTATAATAACAAATATAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "AF410467_SH1802141.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Cutaneotrichosporon", "s__Cutaneotrichosporon_curvatus"], "evalue": "2.96e-66", "aln_length": 142, "perc_identity": 98.592, "perc_query_coverage": 75.40106951871658}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Cutaneotrichosporon", "s__Cutaneotrichosporon_curvatus"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACTGTGATTTTAACATCTTTACACTGCGTGAGCGCACAACAACACCTAAACATGAATACTTACTAGTCACTAAGAAATCTAAAAGAAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "AB179767_SH1562352.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Saccharomycetales_fam_Incertae_sedis", "g__Candida", "s__Candida_inconspicua"], "evalue": "2.01e-57", "aln_length": 119, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 72.12121212121212}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Ascomycota", "c__Saccharomycetes", "o__Saccharomycetales", "f__Saccharomycetales_fam_Incertae_sedis", "g__Candida", "s__Candida_inconspicua"], "comment": []}}, {"id": "CTTGGTCCTTTCTCTTCCTTCCCCTTCTTCCCCCTTTTTCCTTCTTTTCCCCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "-1", "aln_length": 406, "perc_identity": 46.41, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGATTGCCATCTTGGCTTAAAACTATATCCACATACACCTGTGCACTGTTCGATTGACTCTCACGAGTCAGTTTTTACAAACATTGTGTAATGAACGTCTAGTTATTATAACAAAAATAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "AF410476_SH1616876.08FU_refs", "taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Cutaneotrichosporon", "s__Cutaneotrichosporon_guehoae"], "evalue": "1.85e-68", "aln_length": 149, "perc_identity": 97.987, "perc_query_coverage": 76.28865979381443}], "blast_taxonomy": ["k__Fungi", "p__Basidiomycota", "c__Tremellomycetes", "o__Trichosporonales", "f__Trichosporonaceae", "g__Cutaneotrichosporon", "s__Cutaneotrichosporon_guehoae"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAAAAATATTTGTGAATTTACCACAACAAACAAAAATACTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS615_84", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "evalue": "1.31e-53", "aln_length": 142, "perc_identity": 92.958, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Dipodascaceae", "Geotrichum", "Geotrichum candidum"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGATTGACCGTCTGTCGAGCTTGCTCACAGGCACATCATATCCATAACACCTGTGCACTTGTCGGATGGCTTAGTGAAGACCGCAAGGTTGAATCTATCCATCTACTTTACATAACAATTCTGTAACAAATGTAGTCTTATTATAACATAATAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS142", "taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Filobasidiales", "Filobasidiaceae", "Naganishia", "Naganishia albida"], "evalue": "5.79e-119", "aln_length": 230, "perc_identity": 100.0, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Basidiomycota", "Tremellomycetes", "Filobasidiales", "Filobasidiaceae", "Naganishia", "Naganishia albida"], "comment": []}}, {"id": "AAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGATTTTAGAATACTCTTGTGGATATTTAATTACATTAACTCATCATATCTTTTAATTATAACTATCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGATTTTAGAATACTCTTGTGGATATTTAATTACATTAAACTCATCATATCATTTTAATTATAACTATCAACAACGGATCTCTTGGCTCTC_FROGS_combined", "metadata": {"blast_affiliations": [{"subject": "CBS2030", "taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "evalue": "-1", "aln_length": 512, "perc_identity": 92.7, "perc_query_coverage": 100.0}], "blast_taxonomy": ["Fungi", "Ascomycota", "Saccharomycetes", "Saccharomycetales", "Saccharomycetaceae", "Meyerozyma", "Meyerozyma guilliermondii"], "comment": []}}], "columns": [{"id": "echantillon1-1", "metadata": null}, {"id": "echantillon1-2", "metadata": null}, {"id": "echantillon1-3", "metadata": null}, {"id": "echantillon2-1", "metadata": null}, {"id": "echantillon2-2", "metadata": null}, {"id": "echantillon2-3", "metadata": null}, {"id": "echantillon3-1", "metadata": null}, {"id": "echantillon3-2", "metadata": null}, {"id": "echantillon3-3", "metadata": null}], "matrix_element_type": "int", "data": [[0, 0, 216], [0, 1, 232], [0, 2, 117], [0, 3, 35855], [0, 4, 57838], [0, 5, 55352], [0, 6, 29483], [0, 7, 52172], [0, 8, 49621], [1, 0, 19714], [1, 1, 36609], [1, 2, 43522], [1, 3, 8052], [1, 4, 10044], [1, 5, 10213], [1, 6, 1275], [1, 7, 3100], [1, 8, 3750], [2, 0, 4950], [2, 1, 11276], [2, 2, 12581], [2, 4, 36], [2, 5, 79], [2, 6, 54], [2, 7, 4], [2, 8, 13], [3, 0, 10], [3, 1, 12], [3, 2, 12], [3, 3, 517], [3, 4, 727], [3, 5, 737], [3, 6, 5506], [3, 7, 9275], [3, 8, 10070], [4, 0, 37], [4, 1, 75], [4, 2, 75], [4, 3, 18], [4, 4, 24], [4, 5, 13], [4, 6, 2328], [4, 7, 4205], [4, 8, 4156], [5, 0, 1], [5, 2, 1], [5, 3, 45], [5, 4, 67], [5, 5, 49], [5, 6, 399], [5, 7, 672], [5, 8, 847], [6, 0, 1], [6, 3, 26], [6, 4, 55], [6, 5, 47], [6, 6, 230], [6, 7, 373], [6, 8, 402], [7, 0, 4], [7, 2, 1], [7, 3, 145], [7, 4, 205], [7, 5, 211], [7, 6, 44], [7, 7, 93], [7, 8, 88], [8, 0, 2], [8, 3, 19], [8, 4, 25], [8, 5, 30], [8, 6, 49], [8, 7, 244], [8, 8, 349], [9, 0, 1], [9, 1, 1], [9, 3, 97], [9, 4, 185], [9, 5, 173], [9, 6, 30], [9, 7, 73], [9, 8, 68], [10, 3, 91], [10, 4, 138], [10, 5, 117], [10, 6, 25], [10, 7, 62], [10, 8, 67], [11, 2, 1], [11, 3, 69], [11, 4, 107], [11, 5, 89], [11, 6, 21], [11, 7, 84], [11, 8, 51], [12, 0, 20], [12, 1, 40], [12, 2, 66], [12, 3, 49], [12, 4, 66], [12, 5, 69], [12, 8, 2], [13, 5, 1], [13, 6, 73], [13, 7, 113], [13, 8, 121], [14, 0, 37], [14, 1, 48], [14, 2, 117], [14, 3, 21], [14, 4, 23], [14, 5, 28], [14, 6, 1], [14, 7, 7], [14, 8, 6], [15, 0, 12], [15, 1, 76], [15, 2, 67], [15, 3, 35], [15, 4, 8], [15, 5, 19], [15, 6, 9], [15, 7, 11], [16, 0, 31], [16, 1, 60], [16, 2, 106], [16, 4, 1], [16, 5, 2], [17, 0, 38], [17, 1, 63], [17, 2, 70], [17, 3, 7], [17, 4, 12], [17, 5, 7], [18, 0, 29], [18, 1, 48], [18, 2, 66], [18, 3, 11], [18, 4, 7], [18, 5, 9], [18, 6, 14], [18, 7, 10], [18, 8, 2], [19, 0, 27], [19, 1, 38], [19, 2, 94], [19, 4, 4], [19, 5, 2], [19, 6, 1], [20, 0, 6], [20, 1, 48], [20, 2, 37], [20, 3, 21], [20, 4, 7], [20, 5, 17], [20, 6, 7], [20, 7, 7], [21, 0, 28], [21, 1, 38], [21, 2, 71], [21, 6, 1], [21, 7, 1], [22, 0, 6], [22, 1, 30], [22, 2, 34], [22, 3, 16], [22, 4, 5], [22, 5, 15], [22, 6, 7], [22, 7, 9], [22, 8, 1], [23, 0, 12], [23, 1, 12], [23, 2, 46], [23, 3, 24], [23, 5, 3], [23, 6, 8], [23, 7, 10], [24, 0, 20], [24, 1, 43], [24, 2, 49], [24, 5, 1], [24, 6, 1], [25, 0, 17], [25, 1, 30], [25, 2, 35], [25, 3, 3], [25, 4, 8], [25, 5, 8], [25, 6, 1], [25, 7, 3], [25, 8, 3], [26, 0, 25], [26, 1, 39], [26, 2, 41], [26, 4, 1], [26, 5, 1], [27, 0, 23], [27, 1, 48], [27, 2, 36], [28, 0, 20], [28, 1, 34], [28, 2, 50], [28, 6, 1], [29, 0, 7], [29, 1, 33], [29, 2, 18], [29, 3, 17], [29, 5, 16], [29, 6, 9], [29, 7, 3], [30, 0, 6], [30, 1, 26], [30, 2, 23], [30, 3, 27], [30, 4, 2], [30, 5, 7], [30, 6, 4], [30, 7, 3], [30, 8, 2], [31, 0, 5], [31, 1, 20], [31, 2, 17], [31, 3, 22], [31, 4, 8], [31, 5, 15], [31, 6, 7], [31, 7, 6], [32, 0, 2], [32, 1, 3], [32, 2, 11], [32, 3, 2], [32, 4, 2], [32, 5, 2], [32, 6, 22], [32, 7, 32], [32, 8, 22], [33, 3, 21], [33, 4, 26], [33, 5, 21], [33, 6, 3], [33, 7, 8], [33, 8, 13], [34, 3, 3], [34, 4, 2], [34, 5, 6], [34, 6, 14], [34, 7, 22], [34, 8, 41], [35, 0, 13], [35, 1, 31], [35, 2, 35], [35, 4, 2], [35, 5, 2], [35, 7, 3], [35, 8, 1], [36, 0, 19], [36, 1, 20], [36, 2, 40], [37, 1, 1], [37, 3, 1], [37, 4, 1], [37, 5, 1], [37, 6, 14], [37, 7, 27], [37, 8, 30], [38, 3, 19], [38, 4, 28], [38, 5, 28], [39, 0, 11], [39, 1, 29], [39, 2, 28], [39, 3, 1], [39, 8, 1], [40, 0, 1], [40, 1, 12], [40, 2, 16], [40, 3, 18], [40, 5, 6], [40, 6, 6], [40, 7, 9], [40, 8, 1], [41, 0, 9], [41, 1, 29], [41, 2, 30], [42, 0, 9], [42, 1, 23], [42, 2, 35], [43, 0, 13], [43, 1, 23], [43, 2, 27], [43, 4, 1], [44, 0, 2], [44, 1, 9], [44, 2, 19], [44, 3, 11], [44, 5, 1], [44, 6, 12], [44, 7, 8], [45, 1, 19], [45, 2, 12], [45, 3, 12], [45, 4, 2], [45, 5, 7], [45, 6, 6], [45, 7, 2], [45, 8, 1], [46, 0, 10], [46, 1, 13], [46, 2, 19], [46, 3, 13], [46, 5, 1], [46, 6, 2], [46, 7, 2], [47, 1, 24], [47, 2, 12], [47, 3, 7], [47, 5, 8], [47, 6, 6], [47, 7, 2], [48, 0, 16], [48, 1, 12], [48, 2, 9], [48, 3, 2], [48, 4, 8], [48, 5, 9], [49, 0, 2], [49, 1, 10], [49, 2, 12], [49, 3, 11], [49, 4, 2], [49, 5, 5], [49, 6, 6], [49, 7, 5], [50, 0, 1], [50, 3, 1], [50, 6, 6], [50, 7, 20], [50, 8, 25], [51, 0, 23], [51, 1, 8], [51, 2, 1], [51, 4, 16], [51, 5, 4], [52, 0, 14], [52, 1, 19], [52, 2, 18], [53, 0, 3], [53, 1, 9], [53, 2, 12], [53, 3, 7], [53, 4, 2], [53, 5, 5], [53, 6, 6], [53, 7, 5], [54, 0, 3], [54, 1, 3], [54, 2, 5], [54, 3, 7], [54, 4, 10], [54, 5, 17], [54, 6, 2], [54, 7, 1], [55, 0, 1], [55, 2, 1], [55, 3, 6], [55, 4, 10], [55, 5, 5], [55, 6, 7], [55, 7, 8], [55, 8, 10], [56, 1, 5], [56, 2, 6], [56, 3, 11], [56, 5, 5], [56, 6, 7], [56, 7, 6], [57, 0, 5], [57, 1, 9], [57, 2, 13], [57, 3, 1], [57, 4, 3], [57, 5, 4], [57, 7, 1], [57, 8, 1], [58, 1, 10], [58, 2, 8], [58, 3, 8], [58, 5, 4], [58, 6, 2], [58, 7, 5], [59, 1, 4], [59, 2, 12], [59, 3, 8], [59, 4, 1], [59, 5, 1], [59, 6, 6], [59, 7, 5], [60, 3, 2], [60, 4, 3], [60, 5, 2], [60, 6, 6], [60, 7, 12], [60, 8, 11], [61, 0, 1], [61, 1, 4], [61, 2, 1], [61, 3, 2], [61, 4, 2], [61, 5, 1], [61, 6, 5], [61, 7, 8], [61, 8, 11], [62, 0, 2], [62, 1, 9], [62, 2, 9], [62, 3, 3], [62, 4, 5], [62, 5, 4], [63, 1, 1], [63, 2, 3], [63, 3, 2], [63, 4, 7], [63, 5, 11], [63, 7, 2], [63, 8, 5], [64, 3, 2], [64, 4, 10], [64, 5, 4], [64, 6, 6], [64, 7, 4], [64, 8, 4], [65, 1, 1], [65, 2, 2], [65, 3, 9], [65, 4, 8], [65, 5, 8], [66, 3, 3], [66, 5, 1], [66, 6, 8], [66, 7, 8], [66, 8, 8], [67, 0, 15], [67, 1, 3], [67, 2, 1], [67, 3, 1], [67, 4, 5], [67, 5, 1], [67, 8, 1], [68, 3, 6], [68, 4, 9], [68, 5, 10]], "shape": [69, 9], "matrix_type": "sparse"}
\ No newline at end of file
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
#comment blast_taxonomy blast_subject blast_perc_identity blast_perc_query_coverage blast_evalue blast_aln_length seed_sequence observation_name observation_sum F4SR1 F4SR2 F7SR1 F7SR2 F8SR1 F8SR2 F9SR1 F9SR2
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 37602 295 0 784 584 10124 8343 11564 5908
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 100.0 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 18612 9415 0 2506 2569 326 312 740 2744
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 10241 1 0 6094 4121 1 0 0 24
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 4993 4972 0 0 0 0 21 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 1684 194 0 854 580 13 22 15 6
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 1520 14 0 334 185 527 456 3 1
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 1507 1 0 858 613 8 9 10 8
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.34 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 665 190 0 119 112 15 18 67 144
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.56 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 462 150 0 80 57 7 11 31 126
no data Eukaryota;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;unknown family;unknown genus;Scopulariopsis brevicaulis KJ443117.1.2049 96.06 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCTTTGGGGGCCCGAGTTGTAATTTGAAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCGTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTCGGACGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCGCCCGTCGGATCAACCGTCGCTTGCGGCGGCGCACTCCGGCGGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCGCCTGGGGGGAGAAAGGCGGCGGGAATGTGGCTCTTCGGAGTGTTATAGCCCGCCGTGTAATACCCTCGGGTGGACTGAGGACCGCGCGTATGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAGCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCTTTGGGGGCCCGAGTTGTAATTTGAAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCGTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTCGGACGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCGCCCGTCGGATCAACCGTCGCTTGCGGCGGCGCACTCCGGCGGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCGCCTGGGGGGAGAAAGGCGGCGGGAATGTGGCTCTTCGGAGTGTTATAGCCCGCCGTGTAATACCCTCGGGTGGACTGAGGACCGCGCGTATGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAGCGAC_FROGS_combined 307 298 0 0 0 0 9 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 204 204 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.429 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAAAAAGCGGAGGA 192 1 0 5 49 18 42 0 77
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.714 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA 167 0 0 5 39 12 37 0 74
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 100.0 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 158 0 0 3 33 12 41 0 69
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.143 100.0 2.02e-180 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA 154 0 0 1 40 10 29 0 74
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.714 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA 153 1 0 2 32 12 29 0 77
no data Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Acarus siro JQ000411.1.3783 100.0 100.0 -1 558 AAACCAAACGGGATTTCCTTAGTAACGGCGAGCGAACAGGAATCAGCCCAGCGCCAAGGCTTGACACTTGACGTGTTCAAGCGATGCGGCGTTAGTGTATTAGTGCATCGTACACTGCCACGTGCTTTAAGTTCCTTTGACAGGGACTCCCAGAGTGGGTGCTAGGCCCATAAAGGCTGCGAGGCTGGTGTACGCAAACTAATGCATCTTAGAGTCAGGTTACTTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTTATAGCCTTGTGCCCGTGTCATTACCTAGCGTGCTGATCGGTGTAAAAACTCCAACTTGGAGTATTGCCAGTAATGGGTTGCCTCACTTTTGCTGCTCTGGCTAATGTGCTGCTGCGCGCTTATGTGTCTTCGGGCATACTAAGACGTGGCAGTATTGTTGGTCAGCGGTGGTACCTGTGTGGGTAGCTTGCGCAAACTGTGGTGCGAGTAGGTCGGTCTCCACCCGAC AAACCAAACGGGATTTCCTTAGTAACGGCGAGCGAACAGGAATCAGCCCAGCGCCAAGGCTTGACACTTGACGTGTTCAAGCGATGCGGCGTTAGTGTATTAGTGCATCGTACACTGCCACGTGCTTTAAGTTCCTTTGACAGGGACTCCCAGAGTGGGTGCTAGGCCCATAAAGGCTGCGAGGCTGGTGTACGCAAACTAATGCATCTTAGAGTCAGGTTACTTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTTATAGCCTTGTGCCCGTGTCATTACCTAGCGTGCTGATCGGTGTAAAAACTCCAACTTGGAGTATTGCCAGTAATGGGTTGCCTCACTTTTGCTGCTCTGGCTAATGTGCTGCTGCGCGCTTATGTGTCTTCGGGCATACTAAGACGTGGCAGTATTGTTGGTCAGCGGTGGTACCTGTGTGGGTAGCTTGCGCAAACTGTGGTGCGAGTAGGTCGGTCTCCACCCGAC_FROGS_combined 150 148 0 0 0 0 2 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.429 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA 139 0 0 1 42 8 33 0 55
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.714 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA 137 1 0 3 33 13 34 0 53
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Yarrowia deformans CBS2071 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTACTGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGTTTAGGTTTCAGCCTTCTTTCGAGGGGGTGCACTACCAACGCCGAGTCATTGATAGCGAGACAGGGGTTATAAACGGACGGCACTTGTGCTATTCTCCTAACCCCTCTACTGCCACCAACGACATAATCCACCCATTTCAC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTACTGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGTTTAGGTTTCAGCCTTCTTTCGAGGGGGTGCACTACCAACGCCGAGTCATTGATAGCGAGACAGGGGTTATAAACGGACGGCACTTGTGCTATTCTCCTAACCCCTCTACTGCCACCAACGACATAATCCACCCATTTCAC_FROGS_combined 133 132 0 0 0 0 0 0 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.429 100.0 0.0 350 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA 119 1 0 2 35 11 18 1 51
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.12 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 86 86 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACCTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACCTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 73 0 0 41 29 2 1 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.738 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA 72 1 0 2 25 1 4 0 39
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 8.79e-27 63 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG 67 11 0 0 1 37 12 4 2
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 98.91 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 65 22 0 9 7 0 2 9 16
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 62 0 0 19 5 19 19 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 99.56 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 58 0 0 14 9 15 20 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus;Penicillium chrysogenum FJ345355.1.3916 99.317 100.0 1.74e-150 293 CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTCACGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGC CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGAGGGCCCTCTGGGTCCAACCTCCCACCCGTGTTTATTTTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCTTAACTGGCCGCCGGGGGGCTCACGCCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGAAGACACCCTCGAACTCTGTCTGAAGATTGTAGTCTGAGTGAAAATATAAATTATTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGC 56 6 0 12 9 6 5 5 13
no data Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia xanthostigma MG372376.1.3563 70.0 100.0 -1 948 TGGGGTATGGTATGCCCCGCAGAAACTCCAGAAGGTCAAGCGTGTGGTTTGGTCAAGAATTTGTCTTTGATGTCGTGTATATCTGTTGGTACTTCATCAGAACCAATTTTGTATTTCTTAGAAGAATGGGGTATGGAACCTTTGGAAGATTATGTACCTTCGAATTCTCCCGATTCAACGAGAGTCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTACTCATAGAGAACCTGCTCATTTGGTTGACACTATGCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGAATATGTTGATGCAGAAGAAGAAGAAACCATAATGATTGCTATGACTCCAGAAGACTTGGAAACAAGCAGAAGTACTTTATCAGAGACAGAACAGAAGGATATGCAACTTGAAGAACAAGAAGTTGACCCTGCAAAGAGAATCAAGCCTACACTTGGATTACATACGTTTACCCATTGTGAAATCCATCCTTCAATGATTCTAGGAGTTGCAGCCTCTATTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC TGGGGTATGGTATGCCCCGCAGAAACTCCAGAAGGTCAAGCGTGTGGTTTGGTCAAGAATTTGTCTTTGATGTCGTGTATATCTGTTGGTACTTCATCAGAACCAATTTTGTATTTCTTAGAAGAATGGGGTATGGAACCTTTGGAAGATTATGTACCTTCGAATTCTCCCGATTCAACGAGAGTCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTACTCATAGAGAACCTGCTCATTTGGTTGACACTATGCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGAATATGTTGATGCAGAAGAAGAAGAAACCATAATGATTGCTATGACTCCAGAAGACTTGGAAACAAGCAGAAGTACTTTATCAGAGACAGAACAGAAGGATATGCAACTTGAAGAACAAGAAGTTGACCCTGCAAAGAGAATCAAGCCTACACTTGGATTACATACGTTTACCCATTGTGAAATCCATCCTTCAATGATTCTAGGAGTTGCAGCCTCTATTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC_FROGS_combined 53 0 0 12 13 10 7 0 11
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.12 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 52 14 0 14 4 0 1 11 8
no data Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia xanthostigma MG372376.1.3563 70.6 100.0 -1 945 TGGGGCATGGTCTGTCCCGCAGAAACTCCAGAAGGTCAAGCGTGTGGTTTGGTCAAGAATTTGTCTTTGATGTCGTGTATATCTGTTGGTACTTCATCAGAACCAATTTTGTATTTCTTAGAAGAATGGGGTATGGAACCTTTGGAAGATTATGTACCTTCGAATTCTCCCGATTCAACGAGAGTCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTACTCATAGAGAACCTGCTCATTTGGTTGACACTATGCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGAATATGTTGATGCAGAAGAAGAAGAAACCATAATGATTGCTATGACTCCAGAAGACTTGGAAACAAGCAGAAGTACTTTATCAGAGACAGAACAGAAGGATATGCAACTTGAAGAACAAGAAGTTGACCCTGCAAAGAGAATCAAGCCTACACTTGGATTACATACGTTTACCCATTGTGAAATCCATCCTTCAATGATTCTAGGAGTTGCAGCCTCTATTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC TGGGGCATGGTCTGTCCCGCAGAAACTCCAGAAGGTCAAGCGTGTGGTTTGGTCAAGAATTTGTCTTTGATGTCGTGTATATCTGTTGGTACTTCATCAGAACCAATTTTGTATTTCTTAGAAGAATGGGGTATGGAACCTTTGGAAGATTATGTACCTTCGAATTCTCCCGATTCAACGAGAGTCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTACTCATAGAGAACCTGCTCATTTGGTTGACACTATGCGTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGAATATGTTGATGCAGAAGAAGAAGAAACCATAATGATTGCTATGACTCCAGAAGACTTGGAAACAAGCAGAAGTACTTTATCAGAGACAGAACAGAAGGATATGCAACTTGAAGAACAAGAAGTTGACCCTGCAAAGAGAATCAAGCCTACACTTGGATTACATACGTTTACCCATTGTGAAATCCATCCTTCAATGATTCTAGGAGTTGCAGCCTCTATTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC_FROGS_combined 50 0 0 12 14 9 5 0 10
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.34 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 48 48 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.34 100.0 -1 559 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 41 0 0 21 13 3 4 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.56 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 40 0 0 0 2 1 1 8 28
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.34 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 38 3 0 2 1 0 3 6 23
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 99.34 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 38 0 0 28 10 0 0 0 0
no data Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Puccinia striiformis f. sp. tritici 08/21 AORS01021841.3276.6641 99.78 100.0 -1 558 AAACCAAACGGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACAGGGAGCAGCCCAGCGCCAAGGCTTGACACTTGACGTGTTCAAGCGATGCGGCGTTAGTGTACTGGTGCATCGTACGCTGCCACGTGCTTCAAGTTCCTTTGACAGGGACTCCCAGAGTGGGTGCTAGGCCCATAGAGGCTGCGTGGCTGGCGTACGCAAACTAGTGCATCTTAGAGTCAGGTTACTTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATAGCCTGGTGTCCGTGCCATTGCCTAGCGTGCTGATCGGTGTAAGAACTCCAATCTTGGAGTGTTGCCAGTAAAGGGTCGTTGCGCCTTCTGTTGCCATGGCTGCTGTGCGATTTTGCGCTTTTGTGTCTTCGGGCGCAACCAAGACGGAGTCGTATTGGCGGTCATTGGCGGCAATTGCGTGGGCGGCTTGTGCAAACGGTGGTGCGAGTAGGTCGGTCTCCACCCGAC AAACCAAACGGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGCGAACAGGGAGCAGCCCAGCGCCAAGGCTTGACACTTGACGTGTTCAAGCGATGCGGCGTTAGTGTACTGGTGCATCGTACGCTGCCACGTGCTTCAAGTTCCTTTGACAGGGACTCCCAGAGTGGGTGCTAGGCCCATAGAGGCTGCGTGGCTGGCGTACGCAAACTAGTGCATCTTAGAGTCAGGTTACTTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATAGCCTGGTGTCCGTGCCATTGCCTAGCGTGCTGATCGGTGTAAGAACTCCAATCTTGGAGTGTTGCCAGTAAAGGGTCGTTGCGCCTTCTGTTGCCATGGCTGCTGTGCGATTTTGCGCTTTTGTGTCTTCGGGCGCAACCAAGACGGAGTCGTATTGGCGGTCATTGGCGGCAATTGCGTGGGCGGCTTGTGCAAACGGTGGTGCGAGTAGGTCGGTCTCCACCCGAC_FROGS_combined 37 0 0 12 25 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.475 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA 37 0 0 2 16 1 4 0 14
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 97.37 100.0 -1 560 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 36 7 0 6 4 1 2 5 11
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.213 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA 36 1 0 2 12 1 2 0 18
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.738 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA 33 1 0 2 12 0 1 0 17
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.56 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 32 32 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 98.25 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined 31 31 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.738 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA 31 1 0 1 10 2 0 0 17
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 97.81 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined 29 28 0 0 0 0 1 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.34 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 29 27 0 2 0 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data GGAGAGCAGTTTACGTAAATCAATCGCAAGATTGAAATGTAGCATTTTGGAATTGATATTATCCTTAGAAAGCTCAGAAAATCTGGCCAAATAGGGTGATAGCCCCGTATAAGGAAATTAATCTTTCTTAAAATGAGTAAGTAAAGCTCTTTGAGAGTAGAGTTGGAACTCGGGAGTAACAATTCTCGAACATTGCAAAGGAGGAGATCGATAGTGAAAAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGTACTCCGAAAGGAGAGTTAAAAGTTTTGAAATCGCTATCGCGGAAGTATTTATCATGTCGCGTTCTCTACTTGAATGAGACTTAAACAGCAAATATCTTCAACTTGATATATTTCTAAAATGATGTGGTAAATAAC GGAGAGCAGTTTACGTAAATCAATCGCAAGATTGAAATGTAGCATTTTGGAATTGATATTATCCTTAGAAAGCTCAGAAAATCTGGCCAAATAGGGTGATAGCCCCGTATAAGGAAATTAATCTTTCTTAAAATGAGTAAGTAAAGCTCTTTGAGAGTAGAGTTGGAACTCGGGAGTAACAATTCTCGAACATTGCAAAGGAGGAGATCGATAGTGAAAAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGTACTCCGAAAGGAGAGTTAAAAGTTTTGAAATCGCTATCGCGGAAGTATTTATCATGTCGCGTTCTCTACTTGAATGAGACTTAAACAGCAAATATCTTCAACTTGATATATTTCTAAAATGATGTGGTAAATAAC 29 1 0 12 16 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 100.0 100.0 0.0 381 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTTAGTTGAACTAGGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTGGATAGTGCTATATGACTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGAATAGTTTAATGGTATATTTCTCGGTATTCTAGGCTCGGCCTTACAATATAACAAACAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 29 0 0 0 8 0 3 0 18
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.12 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 28 9 0 5 5 1 0 2 6
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 99.12 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 28 1 0 10 9 4 4 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 98.69 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 27 6 0 1 9 0 3 4 4
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 98.03 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 26 0 0 17 3 4 2 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Yarrowia lipolytica multi-subject 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGCCGAGGTTTCAGCCGCCCCTCGTGGGCGGTGTACTGCCGACGCCGAGTCATCGATAGCGAGACGAGGGTTACAAATGGGAGCGCCTTTCGGGCGTTCTCCCCTAACCCTCCACACTGCCACCGACGACATAATCCACCCATTTCAC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGCCGAGGTTTCAGCCGCCCCTCGTGGGCGGTGTACTGCCGACGCCGAGTCATCGATAGCGAGACGAGGGTTACAAATGGGAGCGCCTTTCGGGCGTTCTCCCCTAACCCTCCACACTGCCACCGACGACATAATCCACCCATTTCAC_FROGS_combined 25 25 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.56 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 24 23 0 0 0 0 1 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 3.09e-54 113 GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC 24 2 0 1 1 14 4 2 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Alloascoideaceae;Alloascoidea;Alloascoidea africana JQ689066.1.3308 71.4 100.0 -1 1057 TGGGGCATGGTATGTCCCGCAGAAACACCTGAAGGTCAAGCATGTGGTCTTGTTAAGAACTTGTCCTTGATGTCTTGTATTTCTGTTGGTACTGATCCCCTGCCAATTATCACCTTCTTGAATGAATGGGGTATGGAACCGTTAGAAGATTACATACCTCATCAATCTCCAGATGCTACAAGAGTTTTTGTTAACGGTGTCTGGCATGGTATTCACAGAAATCCTGCTAAATTGGTTGATACCATCAGAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCATCGTTGCTCAATGAGGGCCTCGTCGAGTACATCGATGCTGAAGAAGAAGAAACTATTCTAATTGCTATGCAACATGAAGATTTGGATCCAGCTTTACTACCTGTGGCAGACTCTGAAGATGATCTGGATCCAGCCAGACGTATCAGAGCTATACATAATTCAAACATTTTCACACATTGTGAAATTCACCCTTCAATGATTCTTGGTGTAGCTGCTTCTGTTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC TGGGGCATGGTATGTCCCGCAGAAACACCTGAAGGTCAAGCATGTGGTCTTGTTAAGAACTTGTCCTTGATGTCTTGTATTTCTGTTGGTACTGATCCCCTGCCAATTATCACCTTCTTGAATGAATGGGGTATGGAACCGTTAGAAGATTACATACCTCATCAATCTCCAGATGCTACAAGAGTTTTTGTTAACGGTGTCTGGCATGGTATTCACAGAAATCCTGCTAAATTGGTTGATACCATCAGAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCATCGTTGCTCAATGAGGGCCTCGTCGAGTACATCGATGCTGAAGAAGAAGAAACTATTCTAATTGCTATGCAACATGAAGATTTGGATCCAGCTTTACTACCTGTGGCAGACTCTGAAGATGATCTGGATCCAGCCAGACGTATCAGAGCTATACATAATTCAAACATTTTCACACATTGTGAAATTCACCCTTCAATGATTCTTGGTGTAGCTGCTTCTGTTATTCCCTTCCCTGATCATAATCAATC_FROGS_combined 24 0 0 0 0 2 10 0 12
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 90.39 100.0 1.07e-138 385 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTATGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAATCTTCGGATTTGGTTTTGAGTGATACTCTTAGTCAGACTAAGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTAGATAGTGCTGAACTGTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGACCAGTATAGTATTTGTTTATTACACAGGCTCGGCCTTACAACAACAAACAAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATTTTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTATGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAATCTTCGGATTTGGTTTTGAGTGATACTCTTAGTCAGACTAAGCGTTTGCTTGAAATGTATTGGCATGAGTGGTACTAGATAGTGCTGAACTGTTTCAATGTATTAGGTTTATCCAACTCGTTGACCAGTATAGTATTTGTTTATTACACAGGCTCGGCCTTACAACAACAAACAAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA 23 1 0 6 2 0 14 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.4 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAAAAAGCGGAGGA_FROGS_combined 22 0 0 11 10 0 0 0 1
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 99.12 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 21 21 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.12 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 20 1 0 10 8 0 1 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.8 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAAAAGCGGAGGA_FROGS_combined 20 0 0 10 9 0 0 0 1
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 99.56 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 20 0 0 9 11 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.6 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAAAAAGCGGAGGA_FROGS_combined 19 0 0 7 11 0 0 0 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.6 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAAACAATAAGCGGAGGA_FROGS_combined 18 2 0 7 9 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data CAACAGGTCAGATAGTACATTGAGAAAGAAGGTGTATGAATGCCAAGAGTTTCCAAACGGATACAATTATTACAGGCAGCTGCAACTATCGTGG CAACAGGTCAGATAGTACATTGAGAAAGAAGGTGTATGAATGCCAAGAGTTTCCAAACGGATACAATTATTACAGGCAGCTGCAACTATCGTGG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.8 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCAAATCAATAAGCGGAGGA_FROGS_combined 15 1 0 4 9 0 0 0 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.8 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAATAAGCGGAGGA_FROGS_combined 15 0 0 7 8 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 70.0 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA_FROGS_combined 14 0 0 3 11 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data GGCATGAGAATGGACTTTCCAATCCCTAAAGAATGGTTTCCAGTTTCCCTATGGAATACATGCTG GGCATGAGAATGGACTTTCCAATCCCTAAAGAATGGTTTCCAGTTTCCCTATGGAATACATGCTG 14 0 0 2 7 0 3 0 2
no data no data no data no data no data no data no data CACATCCGTGCCACATTTAAGACAACCTGGAAGGGACCCTCAGCGACGGAGCTG CACATCCGTGCCACATTTAAGACAACCTGGAAGGGACCCTCAGCGACGGAGCTG 13 0 0 0 0 13 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Debaromycetaceae;Kurtzmaniella/Candida clade;Candida santamariae CBS4515 97.81 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 12 1 0 5 6 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 96.06 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 12 4 0 3 1 0 0 1 3
no data Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 69.6 100.0 -1 600 GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATTCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCCGTCCTCCGATCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGATCAACCCAAATTTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAACAAAAAGCGGAGGA_FROGS_combined 11 0 0 5 6 0 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 -1 558 AAACCAACCGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGCAACTTTGTAGCTGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGGCGAGGATCCCAGTTATTTGTAAAGTGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGGCGTTTGCTTCGGCTTTCGCTGGGCCAGCATCAGTTTTAGCGGTTGGATAAATCCTCGGGAATGTGGCTCTGCTTCGGTAGAGTGTTATAGCCCGTGGGAATACAGCCAGCTGGGACTGAGGATTGCGACTTTTGTCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTAAATGCCGC AAACCAACCGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGCAACTTTGTAGCTGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGGCGAGGATCCCAGTTATTTGTAAAGTGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGGCGTTTGCTTCGGCTTTCGCTGGGCCAGCATCAGTTTTAGCGGTTGGATAAATCCTCGGGAATGTGGCTCTGCTTCGGTAGAGTGTTATAGCCCGTGGGAATACAGCCAGCTGGGACTGAGGATTGCGACTTTTGTCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTAAATGCCGC_FROGS_combined 11 0 0 0 0 7 4 0 0
no data Eukaryota;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 8.79e-27 63 GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG 11 0 0 0 0 0 11 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.34 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCCATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 10 0 0 5 5 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data GGGACAACAGAGGATGAGATGGTTAGATGGCATCACCGACTCAACAGATATGAGTTTGAGCAAGCTCTGAGAGATGGTGATGGACAGG GGGACAACAGAGGATGAGATGGTTAGATGGCATCACCGACTCAACAGATATGAGTTTGAGCAAGCTCTGAGAGATGGTGATGGACAGG 10 0 0 0 0 10 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 96.72 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 10 0 0 0 0 0 2 4 4
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Metschnikowiaceae;Metschnikowia;Metschnikowia reukaufii MH047200.1.4044 82.812 100.0 5.66e-39 192 CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATGAATTAATAATATTTGTGAAATTTCAACAAACAACATCAATTTTATAGTCTATTATTTTTAATTAAAACTTTTAACAATGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC 9 5 0 0 1 0 0 1 2
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 98.03 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 9 0 0 5 4 0 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.12 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 8 4 0 2 2 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 98.91 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 8 8 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 96.72 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 8 0 0 4 4 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data CTTTTCGAGACGTCAAATCCCAAGCGAGACCAGAATCCTCTGAACATCATGTACCAAACACGCAATCCATCAGAAATCGTAACGGCAGAGCTGGA CTTTTCGAGACGTCAAATCCCAAGCGAGACCAGAATCCTCTGAACATCATGTACCAAACACGCAATCCATCAGAAATCGTAACGGCAGAGCTGGA 8 0 0 0 0 0 7 0 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;unknown family;unknown genus;Scopulariopsis brevicaulis KJ443117.1.2049 95.62 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCTTTGGGGGCCCGAGTTGTAATTTGAAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCGTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTCGGACGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCGCCCGTCGGATCAACCGTCGCTTGCGGCGGCGCACTCCGGCGGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCGCTCGGGGGGAGAAAGGCGGCGGGAATGTAGCTCCTCGGAGTGTTATAGCCCGCCGTGTAATACCCTCGGGTGGACTGAGGACCGCGCGTATGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAGCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCTTTGGGGGCCCGAGTTGTAATTTGAAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCGTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTCGGACGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCGCCCGTCGGATCAACCGTCGCTTGCGGCGGCGCACTCCGGCGGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCGCTCGGGGGGAGAAAGGCGGCGGGAATGTAGCTCCTCGGAGTGTTATAGCCCGCCGTGTAATACCCTCGGGTGGACTGAGGACCGCGCGTATGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAGCGAC_FROGS_combined 7 7 0 0 0 0 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 99.34 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 7 1 0 4 2 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 21.835443037974684 2.89e-29 69 CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGTATTCTTTTTGCCAGCGCTTAATTGCGCGGCGAAAAAACCTTACACACAGTGTTTTTTGTTATTACAAGAACTTTTGCTTTGGTCTGGACTAGAAATAGTTTGGGCCAGAGGTTTACTGAACTAAACTTCAATATTTATATTGAATTGTTATTTATTTAATTGTCAATTTGTTGATTAAATTCAAAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC 7 1 0 0 2 0 3 1 0
no data Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 99.78 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTAGCACTTTCAGTGTTCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGTTTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined 7 0 0 4 1 1 1 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 97.16 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 6 2 0 2 2 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 98.25 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 6 6 0 0 0 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data TGCTGGAATCCATCGCACCCCATAAAGACGTCGACGGCTTCAGTCCTGTCAACATCGG TGCTGGAATCCATCGCACCCCATAAAGACGTCGACGGCTTCAGTCCTGTCAACATCGG 6 6 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 96.72 100.0 -1 560 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCAGTCAAAGGCCCCTGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCAGGGGTGCAATGTGGCCTGCCCGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAATCGAC_FROGS_combined 5 5 0 0 0 0 0 0 0
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 94.22 100.0 -1 835 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG_FROGS_combined 5 4 0 0 0 0 0 0 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;Talaromyces marneffei ATCC 18224 ABAR01000103.2839.6504 99.34 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGGTATTTTGCGATCCTTTCCTTCTTGGTTGGGTTCCTCGCAGCTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACTAAGGAATGTGGCTCTACTTCGGTGGAGTGTTATAGCCTTGGTTGATACTGCCTGTCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTTGACTAGGATGTTGGCATAATGATCTTAAGCCAC_FROGS_combined 5 1 0 1 1 0 0 0 2
no data no data no data no data no data no data no data CCGATAAAGGAGCCGAAGGTGGCGGTGTAGATAATCGTCATCGCCCAGGTGTGGGAGTTGCCGAATATCCGGTACTGATTGCGGATGG CCGATAAAGGAGCCGAAGGTGGCGGTGTAGATAATCGTCATCGCCCAGGTGTGGGAGTTGCCGAATATCCGGTACTGATTGCGGATGG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data CGTTCAAAACGAAAAACGTATGTTACAAGAAGCTGTTGATGCGCTTATTG CGTTCAAAACGAAAAACGTATGTTACAAGAAGCTGTTGATGCGCTTATTG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
no data no data no data no data no data no data no data TGTCAGGACTAAACCCGTCCTCTTCGACGTGTGGATGCTCCCGAGTGAGCCACGTCGGTG TGTCAGGACTAAACCCGTCCTCTTCGACGTGTGGATGCTCCCGAGTGAGCCACGTCGGTG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 96.28 100.0 -1 671 AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 5 0 0 3 2 0 0 0 0
no data Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Multi-affiliation multi-subject 98.25 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 5 0 0 2 3 0 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 98.69 100.0 -1 558 AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined 5 0 0 0 1 0 0 0 4
no data no data no data no data no data no data no data ACGGGCTGCAATTCGGTATTTGCTACTAAAAGCAGTGCCAAAACACACGCAAAGACCCATGCTGATAAGCGAGAAGAGTTTCCCTGCCCACGCGCAGAGGAGTTTGAATGCACCAAGA ACGGGCTGCAATTCGGTATTTGCTACTAAAAGCAGTGCCAAAACACACGCAAAGACCCATGCTGATAAGCGAGAAGAGTTTCCCTGCCCACGCGCAGAGGAGTTTGAATGCACCAAGA 5 0 0 0 0 5 0 0 0
no data Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation;Multi-affiliation multi-subject 100.0 100.0 2.00e-134 258 CACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC CACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC 5 0 0 0 0 2 1 1 1
no data Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Metschnikowiaceae;Metschnikowia;Metschnikowia reukaufii MH047200.1.4044 80.189 100.0 1.42e-30 212 CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGTTTGCTTAATTGCATTACACATGTTTTTTTAGAGAACTTGCTTGCAAGAACACTAATAATTTACTTAGTCAACAAATAAAAATATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAGTTTGCTTAATTGCATTACACATGTTTTTTTAGAGAACTTGCTTGCAAGAACACTAATAATTTACTTAGTCAACAAATAAAAATATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGC 5 0 0 0 0 0 0 5 0
#observation_name blast_taxonomy blast_subject blast_perc_identity blast_perc_query_coverage blast_evalue blast_aln_length
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium aurantiogriseum CBS324_89 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium viridicatum CBS390_48 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium aurantiogriseum CBS324_89 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium viridicatum CBS390_48 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCGACCAGACTCGCTCGTGGGGTTCAGCCGGCACTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.12 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium brevicompactum MH047201.1.4361 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Nemertea;Anopla;Heteronemertea;unknown family;unknown genus;Notospermus sp. KF935353.1.2697 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus;Penicillium griseofulvum LHQR01000026.1007599.1011130 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus;Penicillium griseofulvum LWCZ01000001.3127.6831 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium arizonense LXJU01000057.12.3708 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium roqueforti CBS221_30_UBOCC_A_108110_110188 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium camemberti var. camemberti UBOCC_A_108096 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium viridicatum CBS390_48 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium salamii CBS135391 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium palitans CBS107_11 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium olsonii CBS232_60 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium gladioli CBS332_48 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium dipodomyicola CBS173_87 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium crustosum UBOCC_A_110170 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium commune UBOCC_A_108098 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium brevicompactum UBOCC_A_110202 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTG Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium aurantiogriseum CBS324_89 100.0 100.0 8.79e-27 63
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 99.56 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.56 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 99.34 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 99.34 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 99.34 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 99.34 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium aurantiogriseum CBS324_89 98.25 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium gladioli CBS332_48 98.25 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 98.25 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 98.25 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium viridicatum CBS390_48 98.25 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium aurantiogriseum CBS324_89 97.81 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium gladioli CBS332_48 97.81 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 97.81 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 97.81 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGCCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGTAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCTCGGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium viridicatum CBS390_48 97.81 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kurtzmaniella;Candida zeylanoides CBS619 98.03 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTAACTTTGGAGTTGGCTCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGCGATGAGATGCCCAATTCTATGTAAAGTGCTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGAGATCAGACTTGGTATTTTGCGTTCCCTTCCTTTTTGGTTGGGTTCCTCGCAGTTTACTGGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTAGGATAATGACATTGGAATGTAGCTTTACTTCGGTGAAGTGTTATAGACTTTGTTGATACTGCCTATCTAGACCGAGGACTGCGTCTTTGACTAGGATGCTGGCGTAATGATCTTAAGCCGC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Debaromycetaceae;Kurtzmaniella/Candida clade;Candida santamariae CBS4515 98.03 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGCCGAGGTTTCAGCCGCCCCTCGTGGGCGGTGTACTGCCGACGCCGAGTCATCGATAGCGAGACGAGGGTTACAAATGGGAGCGCCTTTCGGGCGTTCTCCCCTAACCCTCCACACTGCCACCGACGACATAATCCACCCATTTCAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Yarrowia lipolytica JA606879.124.3472 99.78 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAACCCTCGGGATTGTAATTTGAAGATTTGGCATTGGAGAAAGCTAACCCAAGTTACTTGGAATAGTACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGGCTAACCGTTCTCCATGTATTGCCTTATCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAGGAAAGGTGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAATAGTATGTGAAATTGTTGATAGGGAAGGAAATGAGTGGAGAGTGGCCGAGGTTTCAGCCGCCCCTCGTGGGCGGTGTACTGCCGACGCCGAGTCATCGATAGCGAGACGAGGGTTACAAATGGGAGCGCCTTTCGGGCGTTCTCCCCTAACCCTCCACACTGCCACCGACGACATAATCCACCCATTTCAC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Yarrowia lipolytica JWFM01000008.119.3411 99.78 100.0 -1 558
GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;unknown family;unknown genus;Penicillium nalgiovense MOOB01000375.451.4181 100.0 100.0 3.09e-54 113
GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus;Penicillium chrysogenum FJ345355.1.3916 100.0 100.0 3.09e-54 113
GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium chrysogenum_CBS CBS47884_UBOCC_A_101397 100.0 100.0 3.09e-54 113
GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nalgiovense UBOCC_A_101430 100.0 100.0 3.09e-54 113
GCCCTCGGAAGGTAACGCCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium chrysogenum_F7M11 F7M11 100.0 100.0 3.09e-54 113
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium nordicum UBOCC_A_101464 99.56 100.0 -1 558
AAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGAGCGGTCCCCATCTAAGTGCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTCGCTCGCGGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCGCGGGCGGGCCAGCGTCGGTTTGGGCGGTCGGTCAAAGGCCCTCGGAAGGTAACGCCCCCAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGCAATGCGACCTGCCTAGACCGAGGAACGCGCTTCGGCTCGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACGAC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Penicillium;Penicillium verrucosum CBS603_74 99.56 100.0 -1 558
AAACCAACCGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGCAACTTTGTAGCTGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGGCGAGGATCCCAGTTATTTGTAAAGTGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGGCGTTTGCTTCGGCTTTCGCTGGGCCAGCATCAGTTTTAGCGGTTGGATAAATCCTCGGGAATGTGGCTCTGCTTCGGTAGAGTGTTATAGCCCGTGGGAATACAGCCAGCTGGGACTGAGGATTGCGACTTTTGTCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTAAATGCCGC_FROGS_combined Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kluyveromyces;Kluyveromyces lactis var. lactis CBS683 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACCGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGCAACTTTGTAGCTGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGGCGAGGATCCCAGTTATTTGTAAAGTGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGGCGTTTGCTTCGGCTTTCGCTGGGCCAGCATCAGTTTTAGCGGTTGGATAAATCCTCGGGAATGTGGCTCTGCTTCGGTAGAGTGTTATAGCCCGTGGGAATACAGCCAGCTGGGACTGAGGATTGCGACTTTTGTCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTAAATGCCGC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kluyveromyces;Kluyveromyces lactis CR382124.1510449.1513812 100.0 100.0 -1 558
AAACCAACCGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGCAACTTTGTAGCTGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGGCGAGGATCCCAGTTATTTGTAAAGTGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATTTGATCAGACATGGCGTTTGCTTCGGCTTTCGCTGGGCCAGCATCAGTTTTAGCGGTTGGATAAATCCTCGGGAATGTGGCTCTGCTTCGGTAGAGTGTTATAGCCCGTGGGAATACAGCCAGCTGGGACTGAGGATTGCGACTTTTGTCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTAAATGCCGC_FROGS_combined Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Kluyveromyces;Kluyveromyces lactis CR382124.1501738.1505101 100.0 100.0 -1 558
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Cycas revoluta DQ008667.1.3314 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Pleuroloba quoyi DQ256739.1.2881 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Galba obrussa DQ256737.1.2986 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Phallomedusa solida DQ256741.1.2884 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Laevapex fuscus DQ256734.1.2888 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Glyptophysa gibbosa DQ256736.1.2934 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Striadorbis spiralis DQ256746.1.2953 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Narcomedusae;unknown family;unknown genus;Tetraplatia volitans DQ002502.1.3276 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Podocarpus macrophyllus DQ008664.1.3322 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Physella acuta DQ256738.1.2927 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Illicium floridanum DQ008659.1.2067 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Siphonaria funiculata DQ256743.1.2979 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Schisandra sphenanthera DQ008658.1.3115 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Menetus dilatatus DQ256735.1.2936 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Lamellaxis gracilis DQ256733.1.2904 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Mesomphix globosus DQ256732.1.2939 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Helicodiscus parallelus DQ256731.1.2929 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Peronia verruculata DQ256742.1.2890 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Annelida;Polychaeta;Capitellida;unknown family;unknown genus;Scalibregma inflatum DQ790060.1.3429 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Annelida;Polychaeta;unknown order;unknown family;unknown genus;Polydora sp. DQ790059.1.3414 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Diplopoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Paradoxosomatidae sp. DQ666182.1.4288 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Annelida;Polychaeta;Terebellida;unknown family;unknown genus;Pectinaria gouldii DQ790054.1.3241 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Sarasinula plebeia DQ256745.1.2896 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Praticolella martensiana DQ256730.1.2909 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia vinosa MG372377.1.3751 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Lecanoromycetes;Peltigerales;unknown family;unknown genus;Pertusaria andersoniae MG298795.3058.5977 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635764.2114761.2118080 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635760.1959977.1963380 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635769.2.2302 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635756.283.3568 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635767.1831280.1834606 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635756.1315685.1319010 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635767.1823460.1826786 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635756.1325852.1329279 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;unknown family;unknown genus;[Candida] intermedia LT635756.10447.13874 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia xanthostigma MG372376.1.3563 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D1 LT854279.1790881.1794514 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D1 LT854279.1799381.1803049 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D1 LT854279.1777847.1781515 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D1 LT854279.1795089.1798741 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671793.618900.622691 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671801.627187.630978 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671817.627220.631011 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671801.635229.639013 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671817.611147.614938 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671801.611096.614887 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671809.610842.614633 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671809.618883.622674 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671809.626936.630719 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671817.619196.622967 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671801.643268.647059 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis LT671801.619142.622933 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Leotiomycetes;Helotiales;unknown family;unknown genus;Bisporella subpallida KY462818.660.4563 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Dothideales;unknown family;unknown genus;Hormonema carpetanum MF611880.1.3621 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D7 LT853698.1803029.1806697 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_3D7 LT853698.1811325.1814987 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.608973.612350 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.617084.620464 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.649542.652919 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.641435.644812 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.633325.636702 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Malassezia sympodialis ATCC 42132 LT671825.625202.628579 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_1E4 LT854259.1696896.1700564 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Schizosaccharomycetes;Schizosaccharomycetales;unknown family;unknown genus;Schizosaccharomyces pombe (fission yeast) Z19136.1.3497 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Schizosaccharomycetes;Schizosaccharomycetales;unknown family;unknown genus;Schizosaccharomyces pombe (fission yeast) Z19578.4190.7673 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_1A5 LT882682.1657066.1660728 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae;Zymoseptoria;Zymoseptoria tritici ST99CH_1A5 LT882682.1648768.1652436 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Onygenales;unknown family;unknown genus;Nannizziopsis guarroi KX371914.1.3369 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Candida hispaniensis LS992273.885009.888424 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Dipodascaceae;Yarrowia;Candida hispaniensis LS992273.892009.895413 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Tremellomycetes;Tremellales;Cryptococcaceae;Cryptococcus;Cryptococcus neoformans var. neoformans L14068.394.3785 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Rhizodiscina lignyota KY945339.780.4381 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae;Saccharomyces;Saccharomyces jurei LT986474.448948.452531 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Leotiomycetes;unknown order;unknown family;unknown genus;Dermea prunastri KY941098.313.4221 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Tremellomycetes;Tremellales;Cryptococcaceae;Cryptococcus;Cryptococcus gattii VGIII L14067.394.3785 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus;Aspergillus nidulans KY074658.1.3027 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Schizosaccharomycetes;Schizosaccharomycetales;Schizosaccharomycetaceae;Schizosaccharomyces;Schizosaccharomyces japonicus Z32848.2977.6391 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Zoopagomycota;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Sanchytrium tribonematis KY652373.3514.9210 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Urticina coriacea KJ483094.1.3237 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Urticina coriacea KT852266.1.3205 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;unknown phylum;Choanoflagellida;unknown order;unknown family;Paramonosiga;Paramonosiga thecata KJ631043.1.2917 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Capnodiaceae;Leptoxyphium;Leptoxyphium fumago KX289331.2260.5607 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Stephanthus antarcticus KJ483092.1.3270 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Andvakia boniensis KJ483053.1.3292 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Forcepia sp. KC869627.1.3141 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Mycale laevis KC869556.1.3141 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Leucosolenia sp. KC869503.1.2795 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Leotiomycetes;Helotiales;unknown family;unknown genus;Patellariopsis atrovinosa KY970066.1688.5276 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Prostoma sp. HQ856875.1.2674 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Calliactis japonica KJ483061.1.3304 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Calliactis japonica KJ483057.1.3293 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Epizoanthus scotinus KJ483043.1.3257 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Sycon cf. villosum OV-2015 KR052809.1.2561 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Anemonia viridis KJ483095.1.3299 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Hormathia lacunifera KJ483063.1.3324 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Actinauge richardi KJ483055.1.3288 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;Monostilifera;unknown family;unknown genus;Amphiporus lactifloreus HQ856876.1.2650 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Heteractis magnifica (magnificent sea anemone) KJ483093.1.3284 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Phellia gausapata KJ483054.1.3315 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Aphanipathes verticillata mauiensis KF054361.1.3113 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Clathrinida;unknown family;unknown genus;Soleneiscus radovani JQ272289.1.3186 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Paraleucilla magna JQ272267.1.3205 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Leucilla sp. JQ272258.1.2277 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Parantipathes sp. FJ626235.1.3501 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Elatopathes abietina FJ626233.1.3505 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Fissiphallius sp. JQ435289.1.3212 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Clavactinia gallensis JQ410728.1.3257 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Euryspongia lobata KC869651.1.3136 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Mycale setosa KC869624.1.3052 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Dactylospongia elegans KC869554.1.3128 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Lissodendoryx fibrosa KC869529.1.3184 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Echinoclathria dichotoma KC869501.1.3115 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Inflatella sp. KC869468.1.2962 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Thrinacophora cervicornis KC869456.1.3219 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Stigmalychus sp. JQ000340.1.3802 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Clavactinia serrata JQ410729.1.3245 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Siphonodictyon siphonum KC869626.1.3049 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Trachycladus sp. KC869579.1.2860 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Dictyoceratida;unknown family;unknown genus;Dysidea etheria KC869555.1.3138 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Haplosclerida;unknown family;unknown genus;Neopetrosia rosariensis KC869457.1.3409 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Coscinoderma matthewsi KC869557.1.3076 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Ircinia campana KC869531.1.3133 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Spirastrella hartmani KC869504.1.3128 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Tethyopsis sp. KC869476.1.2331 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Anthosactis janmayeni KJ483091.1.3270 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Corallimorpharia;unknown family;unknown genus;Ricordea florida KJ483045.1.3293 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Alicia sansibarensis KP761328.1.2444 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Higginsia palmata KC869648.1.2354 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Suberitida;unknown family;unknown genus;Hymeniacidon heliophila KC869620.1.2813 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Haliclona curacaoensis KC869575.1.2052 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Axinellida;unknown family;unknown genus;Axinella corrugata KC869523.1.3135 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Aaptos aaptos KC869496.1.2767 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Haplosclerida;unknown family;unknown genus;Chalinula molitba KC869463.1.3381 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Trachycladus stylifer KC869453.1.3086 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Nausithoe rubra AY920776.1.3306 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Clathrinida;unknown family;unknown genus;Ernstia adusta JQ272288.1.3191 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Ute ampullacea JQ272266.1.2876 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Stichopathes cf. flagellum SCF-2009 FJ626232.1.3505 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;Strigeidida;unknown family;unknown genus;Austrobilharzia sp. JF742195.1.3813 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Clathrinida;unknown family;unknown genus;Soleneiscus stolonifer JQ272290.1.3200 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Leucosolenida;unknown family;unknown genus;Leucandra nicolae JQ272268.1.3231 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Sycon carteri JQ272260.1.3266 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Thalassianthus aster KC812220.1.2492 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Stichopathes cf. dissimilis SCF-2009 FJ626234.1.3504 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Clathrinida;unknown family;unknown genus;Clathrina sp. JQ272285.1.3190 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;Clathrinida;unknown family;unknown genus;Clathrina sp. JQ272286.1.3111 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia sp. KY419196.1934.5514 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia sp. KY419190.345.3947 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Orbiliomycetes;Orbiliales;unknown family;unknown genus;Orbilia sp. KY419189.686.3796 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Icaleptes sp. JQ435288.1.2723 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Xenospongia patelliformis KC869650.1.2900 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Clathria eccentrica KC869597.1.2887 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Bubarida;unknown family;unknown genus;Scopalina ruetzleri KC869553.1.3137 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Suberites sp. KC869500.1.2899 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Tethya seychellensis KC869475.1.3129 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Penares cf. alata NCI181 KC869466.1.2898 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Haplosclerida;unknown family;unknown genus;Dasychalina melior KC869455.1.3088 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Prymnesiophyceae;unknown class;unknown order;unknown family;Phaeocystis;Phaeocystis antarctica AF289040.86.3352 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Zanclea sp. KF962373.1.3195 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Alicorhagia sp. JQ000339.1.3782 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Malacobdella cf. grossa MCZ IZ 25170 KF935388.1.2906 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;Monostilifera;unknown family;unknown genus;Plectonemertidae sp. KF935370.2.3023 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Geonemertes sp. KF935389.1.3055 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;Monostilifera;unknown family;unknown genus;Monostilifera sp. KF935373.1.2857 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cercozoa;Phytomyxea;unknown order;unknown family;Plasmodiophora;Plasmodiophora brassicae KX011115.3555.7909 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Hormosoma scotti KJ483090.1.3265 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Zoantharia;unknown family;unknown genus;Parazoanthus axinellae KJ483044.1.3269 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;Monostilifera;unknown family;unknown genus;Nipponnemertes pulchra HQ856871.1.2692 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Limnohalacarus mamillatus KP276406.1.3589 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Axos cliftoni AY626308.1.3584 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Corymorpha groenlandica JN594037.1.3241 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Manania gwilliami KU308606.1.3169 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Ascaltis sp. JQ272287.1.3134 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Leptothecata;unknown family;unknown genus;Melicertum octocostatum FJ550451.1.3177 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Cryptodendrum adhaesivum KC812216.1.2517 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;cf. Ototyphlonemertes pallida sp. MCZ IZ 133745 KF935385.1.2921 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Posthodiplostomum centrarchi MH521251.3562.7770 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Scalidophora;unknown class;unknown order;Priapulidae;unknown genus;Halicryptus spinulosus AH010828.480.4135 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Millepora sp. EU879950.1.3185 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cephalochordata;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Branchiostoma floridae (Florida lancelet) AF061796.440.4275 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Hippopodius hippopus EU305517.1.3073 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Conopora anthohelia EU305509.1.3092 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Solifugae;unknown family;unknown genus;Eremobates sp. AY859572.436.4268 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;unknown phylum;Trebouxiophyceae;unknown order;unknown family;unknown genus;unknown species MG214793.3618.6756 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Alicia mirabilis KP761329.1.3221 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Schuchertinia altispina JQ410718.1.3252 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Bothrioplana semperi KC869875.1.3436 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Acanthancora sp. KC869649.1.2917 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Disyringa dissimilis KC869622.1.3153 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Ceratopsion axiferum KC869596.1.2871 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Topsentia sp. KC869551.1.3170 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Tethya sp. KC869527.1.3129 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Petrosia weinbergi KC869497.1.3383 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Cervicornia cuspidifera KC869474.1.3098 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;Suberitida;unknown family;unknown genus;Terpios aploos KC869465.1.2830 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Dysidea sp. KC869454.1.3135 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;unknown family;Chondrostereum;Chondrostereum purpureum KR264909.2884.6268 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Euphysa intermedia EU879930.1.3169 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Glycine max (soybean) AC235346.39094.42037 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Prymnesiophyceae;unknown class;Prymnesiales;unknown family;unknown genus;Prymnesium parvum f. patelliferum AF289038.816.4019 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Zanclea costata EU879951.1.3089 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Amphogona apicata EU247801.1.3258 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Corymorpha pendula EU879936.1.3190 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Altingia excelsa AF274636.1.3366 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Podocoryna exigua AY920802.1.3275 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Catostylus sp. AY920777.1.2870 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Tunicata;Ascidiacea;Enterogona;unknown family;unknown genus;Ciona intestinalis AK173378.5.2526 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Amphiporus formidabilis KF935387.1.2856 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Ascomycota;Pezizomycetes;Pezizales;unknown family;unknown genus;Plectania melastoma MF000911.360.3942 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Plectroninia neocaledoniense JQ272309.1.2974 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Diplopoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Julidae sp. FJ605296.1.4005 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Scalidophora;unknown class;unknown order;Tubiluchidae;unknown genus;Tubiluchus soyoae LC223111.1.3214 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Chaerilus sp. JN018375.1.3361 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Halcampoides purpurea KJ483100.1.3260 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Sagartia ornata KJ483069.1.3271 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Sagartia ornata JF832997.1.3353 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Chytridiomycota;Monoblepharidomycetes;Monoblepharidales;Harpochytriaceae;Harpochytrium;Harpochytrium sp. KJ668086.1.3041 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Corymorpha glacialis JN594036.1.3229 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;Monostilifera;unknown family;unknown genus;Ototyphlonemertes macintoshi HQ856886.1.2703 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Acarothrix sp. KP276405.1.3461 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Trachycladus laevispirulifer AY626305.1.3587 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Branchiocerianthus imperator JN594035.1.3246 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Aplysia punctata KU341321.1.3608 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Limicolaria kambeul KU341311.1.3913 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Calyptostoma sp. KP276416.1.3430 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Solifugae;unknown family;unknown genus;Mummucia sp. KP276381.1.3429 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Trichodamon sp. KP276346.1.3469 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;Heterobranchia;unknown family;unknown genus;Laevicaulis alte KU341319.1.3861 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Amphiporus sp. AH010827.483.4198 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Ectopleura crocea EU883554.1.3249 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Velella velella EU879949.1.3196 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Schistosoma mansoni AY157173.1.3844 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;Stauromedusae;unknown family;unknown genus;Calvadosia cruxmelitensis KU308604.1.3149 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Cestoda;Lecanicephalidea;unknown family;unknown genus;Polypocephalus sp. KF685748.1.4166 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Cyathocotyle prussica MH521249.3825.8024 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Calvadosia corbini KU308596.1.3164 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Cestoda;Tetraphyllidea;unknown family;unknown genus;Platybothrium jondoeorum KF685772.1.4180 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Apoecus ramelauensis KX015964.1.3760 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Ephedra distachya AF036489.1.3383 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;Zygnematales;unknown family;unknown genus;Chaetosphaeridium pringsheimii KU130815.2604.5901 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Calvadosia vanhoeffeni KU308605.1.3157 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Hysteromorpha triloba MH521250.3794.8003 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Kephyes ovata EU305508.1.3051 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Svenzea zeai KC869635.1.3139 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Echinochalina sp. KC869603.1.3086 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Tectitethya keyensis KC869588.1.3131 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Gelliodes callista KC869562.1.3341 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Haliclona implexiformis KC869533.1.3367 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Placozoa;unknown class;unknown order;unknown family;Trichoplax;Trichoplax sp. AY652583.1.3179 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Demospongiae;unknown order;unknown family;unknown genus;Tedania strongylostyla KC869515.1.2853 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Metarhombognathus armatus KP276407.1.3528 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Chytridiomycota;Monoblepharidomycetes;Monoblepharidales;Gonapodyaceae;Gonapodya;Gonapodya sp. KJ668088.1.3058 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Hydra canadensis JN594039.1.3242 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Protzia sp. KP276418.1.3509 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Neobisiidae sp. KP276383.1.3350 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Quasitetrastemma stimpsoni KP270837.1.2860 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Ferrissia californica KU341310.1.3893 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Podocorynoides minima EU883552.1.3140 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Craterostigmus tasmanianus AY859569.488.4384 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Garveia annulata EU272564.1.3152 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Crossota rufobrunnea EU247800.1.3279 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Epiactis lisbethae KT852253.1.3201 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Dicoryne conybearei EU272559.1.3193 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Microcycas calocoma KF221117.1.2511 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Epiactis handi KT852245.1.3205 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Lucernaria sainthilairei KU308602.1.3152 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;unknown phylum;unknown class;unknown order;unknown family;Colponema;Acavomonas peruviana KF651076.1.3822 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Prymnesiophyceae;unknown class;Prymnesiales;unknown family;unknown genus;Chrysochromulina sp. DQ980469.1.2960 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Corymorpha bigelowi EU272563.1.3108 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Sartidia perrieri HG965135.3343.6736 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Porifera;Calcarea;unknown order;unknown family;unknown genus;Leucetta microraphis JQ272297.1.3176 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Edwardsia elegans KJ483087.1.3264 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Eutrombicula splendens KP325019.1.3480 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Cestoda;Tetraphyllidea;unknown family;unknown genus;Acanthobothrium santarosaliense KF685751.1.4156 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Trematoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Tylodelphys immer MH521252.3809.8015 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Cestoda;Cyclophyllidea;unknown family;unknown genus;Dipylidium caninum MG575900.1.2432 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Platyhelminthes;Cestoda;Cyclophyllidea;unknown family;unknown genus;Dipylidium caninum MG575899.1.2440 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Hydractinia sp. EU305518.1.3210 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Pseudoscorpiones;unknown family;unknown genus;Tyrannochthonius sp. JN018388.1.3389 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Scorpiones;unknown family;unknown genus;Belisarius xambeui JN018370.1.3417 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Arctapodema sp. MG979327.1.3233 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;Embryophyta;Austrobaileyales;unknown family;Austrobaileya;Austrobaileya scandens AY095452.1.2979 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Thestylus glasioui JN018372.1.2722 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Amblypygi;unknown family;unknown genus;Schizomida sp. JN018359.1.3423 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Metagovea sp. JF935000.1.2893 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Allothrombium sp. KP276417.1.3651 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Siphonophorae;unknown family;unknown genus;Physalia physalis EU448095.1.3093 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;Pseudoscorpiones;unknown family;unknown genus;Chernetidae sp. KP276382.1.3355 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Mollusca;Gastropoda;unknown order;unknown family;unknown genus;Siphonaria pectinata KU341320.1.3866 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Scyphozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Haliclystus sp. KU308617.1.2985 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Halistemma rubrum EU272566.1.3205 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Aglaura hemistoma EU247802.1.3208 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Epiactis georgiana KT852254.1.3225 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;unknown order;unknown family;unknown genus;Bougainvillia sp. KF962308.1.3185 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Nemertea;Enopla;unknown order;unknown family;unknown genus;Tetranemertes antonina KF935374.1.2926 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Hydrozoa;Anthoathecata;unknown family;unknown genus;Eudendrium racemosum EU272562.1.3226 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;unknown phylum;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Entosthodon obtusus JQ736824.2570.6002 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Arthropoda;Arachnida;unknown order;unknown family;unknown genus;Halacarellus sp. MG751423.1.3365 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Cnidaria;Anthozoa;Actiniaria;unknown family;unknown genus;Anthopleura atodai KT852247.1.3253 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Oryza sativa Indica Group (long-grained rice) CP018166.63564.67351 100.0 100.0 8.79e-27 63
GACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGG Eukaryota;Phragmoplastophyta;unknown class;unknown order;unknown family;unknown genus;Oryza sativa Indica Group (long-grained rice) CP018166.71966.75753 100.0 100.0 8.79e-27 63